Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai2So 1_2012 381 KB 9