Bài phát biểu của Thứ trưởng Cao Viết Sinh tại Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê và Bộ chỉ tiêu phát triển giới của Quốc gia

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai2So 06-2011 85 KB 7