Báo cáo tham vấn

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
doc 2a. Bao cao tham van nha san xuat - 17.1.2020 308 KB 40
doc 2b. Bao cao tham van nguoi su dung - 1.7.1.2021 352 KB 42
doc 2c. Bao cao tham van nguoi cung cap - 17.1.2021 180 KB 42
pdf Bao cao ket qua tham van xay dung CLPTTKVN 1 MB 53