Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 năm 2017

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê tổ chức mít tinh “Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Tham dự có Ban lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, đại diện Cục Thống kê Hà Nội, Hội Thống kê Việt Nam cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện KHTK.

Năm 2014 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ công bố ngày KH&CN Việt Nam và ngày 18/05 hàng năm là ngày hội của những người hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Đây là dịp tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN và tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu KH&CN, nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò KH&CN và động viên các thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN nói chung và KH&CN thống kê nói riêng. Theo đó, Viện KHTK sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KH&CN theo phương châm “Nghiên cứu ứng dụng – Kiến tạo chuẩn mực” để góp phần phát triển đội ngũ nhân lực thích nghi với trình độ công nghệ tiên tiến khi bước vào “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” trong thời kỳ hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh tổ chức các hoạt động KH&CN thống kê năm 2017:

Toàn cảnh buổi mít tinh ngày KH&CN Việt Nam

Bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng, Viện KHTK phát biểu chúc mừng ngày KH&CN

PGS.TS. Tăng Văn Khiên, Nguyên Viện trưởng Viện KHTK phát biểu

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK tặng hoa chúc mừng

Công chức, viên chức, người lao động Viện KHTK và đại biểu tham dự mít tinh ngày KH&CN

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2017

Đề tài “Nghiên cứu đổi mới mô hình của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW phù hợp với cơ cấu tổ chức mới dự kiến của Tổng cục Thống kê”, do ThS. Nguyễn Văn Đoàn làm Chủ nhiệm

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2017

Đề tài “Nghiên cứu hệ thống đào tạo thống kê trực tuyến của cơ quan thống kê New Zealand, Hàn Quốc, ESCAP và đề xuất hệ thống đào tạo thống kê trực tuyến của Tổng cục Thống kê”, do ThS. Phạm Anh Tuấn làm Chủ nhiệm.

Mạnh Hùng