Cuộc họp Chuyên gia của UNECE về Phổ biến và Truyền thông Thống kê

Hội thảo về Phổ biến và Truyền thông Dữ liệu Thống kê năm 2021 của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu sẽ được Cục Thống kê Bồ Đào Nha tổ chức tại Lisbon, từ  ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Do diễn biến của đại dịch COVID-19 có thể Hội thảo có thể được tổ chức trực tuyến (phương án tổ chức hội thảo trực tiếp hay trực tuyến sẽ được quyết định vào cuối tháng 8 năm 2021).

Mục tiêu của Hội thảo là các ý tưởng mới, các xu hướng mới, thử nghiệm và cách tiếp cận trong các lĩnh vực truyền thông và phổ biến dữ liệu thống kê. Đại biểu tham dự sẽ được yêu cầu đóng góp vào sự phát triển về việc phối hợp quốc tế trong lĩnh vực truyền thông và phổ biến dữ liệu.

Đối tượng tham dự Hội thảo bao gồm: các nhà quản lý cấp cao và cấp trung chịu trách nhiệm phổ biến và truyền thông dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực thống kê.

Chương trình của Hội thảo bao gồm: Bài thuyết trình của các chuyên gia, các cuộc thảo luận nhóm nhỏ và một bài tập theo định hướng mục tiêu của Hội thảo. Chương trình của Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Tiếp cận đối tượng tiềm năng: mở rộng đối tượng
  • Việc cam kết và tham gia của nhân viên
  • Truyền thông nhanh
  • Đo lường hiệu quả của truyền thông

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ ban tổ chức theo địa chỉ:

  • Ban Thư ký Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu:

Taeke Gjaltema, điện thoại: +41 22 917 1272, email: taeke.gjaltema@un.org

Tetyana Kolomiyets, điện thoại: +41 22 917 4150, email: tetyana.kolomiyets@un.org

  • Thống kê chủ nhà Bồ Đào Nha:

Margarida Rosa, điện thoại: + 351 218 426 228, email: margarida.rosa@ine.pt

Đăng ký tham gia Hội thảo tại: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx? id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccANDcYFxJYRFukIxfxuk7G5UME5ORUFHNzNUUUtROUx PVjc4RzUyU1JEMi4u

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/statistics/events/unece-expert-meeting-dissemination-and-communication-statistics