Diễn đàn toàn cầu 2022 dành cho các Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại Quốc gia (NTFC)

Đẩy nhanh việc thực hiện cải cách tạo thuận lợi thương mại thông qua các Ủy ban  Thuận lợi hóa Thương mại quốc gia bất chấp tình hình đại dịch

Diễn đàn toàn cầu 2022 dành cho các Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại Quốc gia (NTFC) sẽ do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tổ chức từ ngày 01-04 tháng 2 năm 2022 tại Geneva, Thụy Sỹ dưới hình thức trực tuyến.

Diễn đàn sẽ tạo cơ hội cho các thành viên của các Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại Quốc gia, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác tìm hiểu và thảo luận về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc thực hiện các cải cách tạo thuận lợi thương mại, bao gồm cả việc thực hiện TFA của WTO và các hiệp định tạo thuận lợi thương mại khác ở cấp quốc gia và cấp khu vực. Các chuyên gia và học viên sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các thực hành tốt liên quan đến việc thực hiện thuận lợi hóa thương mại nhằm cung cấp cho các thành viên của NTFC và các bên liên quan khác bằng chứng về cách thức lập kế hoạch, tổ chức, tự động hóa và số hóa có thể hỗ trợ trong việc thúc đẩy và tăng tốc các cải cách tạo thuận lợi thương mại, cụ thể là thông qua tình hình đại dịch hiện tại và kỷ nguyên phục hồi sau covid.

Các nhà hoạch định chính sách, quan chức thương mại, hải quan và đại diện doanh nghiệp sẽ đóng góp vào các cuộc thảo luận về các yếu tố thành công trong việc thực hiện các cải cách Tạo thuận lợi thương mại.

Sự kiện này sẽ mang đến một cơ hội duy nhất để các quốc gia có được thông tin về các chương trình hiện có tại UNCTAD và các tổ chức đối tác. Những người tham gia cũng sẽ có cơ hội giao lưu trực tuyến với các nhà tài trợ, các tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế trong phần Hỏi và Đáp của sự kiện.

Các nước tham gia: Tất cả các Thành viên LHQ.

Truy cập https://unctad.org/meeting/global-forum-2022-national-trade-facilitation-committees để biết thêm về chương trình – các phiên chính của diễn đàn.

                                                                                                            Phương Hoa (dịch)

Nguồn: https://unctad.org/meeting/global-forum-2022-national-trade-facilitation-committees