Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế...

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện KHTK; bà Hoàng Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KHTK; ông Nguyễn Trí Duy, Chủ tịch công…

News

NEWS EVENTS

RESEARCH

STRATEGY

VIDEO LIBRARY

MATERIAL INFORMATION

FAQ

PUBLISHING