GDP là số liệu gốc để tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác như nợ công, nợ nước ngoài, nợ chính phủ, bội chi, thu ngân sách nhà nước.

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) GDP là số liệu gốc để tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác như nợ công, nợ nước ngoài, nợ chính phủ, bội chi, thu ngân sách nhà nước. Thưa ông, việc chậm công bố thông tin cũng không khỏi khiến dư luận nghi ngờ về mục đích tính toán lại GDP?

(Nguồn: https://baodautu.vn/danh-gia-lai-gdp-de-lap-ke-hoach-sat-thuc-te-hon-d112962.html)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê)

Trước hết, phải khẳng định, việc rà soát, đánh giá lại quy mô GDP được cơ quan thống kê nhiều nước trên thế giới thực hiện, kể cả những nước phát triển, vì trong quá trình biên soạn, chỉ tiêu GDP ở bất cứ quốc gia nào cũng luôn có những vấn đề phát sinh cần phải rà soát, đánh giá lại.

Đối với Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên, cơ quan thống kê rà soát, tính toán, đánh giá lại quy mô GDP, mà năm 2013, Việt Nam đã đánh giá lại quy mô GDP cho giai đoạn 2008-2012, vì thế việc nghi ngờ động cơ đánh giá lại quy mô GDP là không có cơ sở.

Còn vì sao đến bây giờ, chúng tôi mới công bố số liệu GDP đánh giá lại? Vì sau khi có con số chính thức, chúng tôi báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được chỉ đạo là không chỉ đưa con số khô khan, mà phải có phân tích, giải thích và quan trọng là đưa ra khuyến nghị. Để phân tích, giải thích cho người dùng tin hiểu vì sao GDP tăng thêm, tăng thêm do đâu, thì cần phải có thời gian.