Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê

In

Phó Viện trưởng: ThS. Hoàng Thu Hiền
Điện thoại: (84-24) 38350708
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Giám đốc: ThS. Đồng Nguyễn Lệ Hằng

Điện thoại:(84-24) 37755991

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Hoàng Thị Ngọc Bích - Nghiên cứu viên

Điện thoại:(84-24) 37755991

Email: hoangthingocbich8893@gmail.comVũ Hải Bằng – Nghiên cứu viên
Điện thoại: (84-24) 37755991
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tin cũ hơn: