Viện Khoa học Thống kê

Luật thống kê

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Câu hỏi: Hoạt động thống kê nhà nước là gì? 258
2 Câu hỏi: Chương trình thống kê là gì? 304
3 Câu hỏi: Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước là gì? 235
4 Câu hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là đối tượng cung cấp thông tin thống kê? 252
5 Câu hỏi: Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê được quy định như thế nào? 256
6 Câu hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được thể hiện như thế nào? 334
7 Câu hỏi: Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì?Kết cấu của hệ thống chỉ tiêu thống kê? 241
8 Câu hỏi: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm những chỉ tiêu nào? 241
9 Câu hỏi: Phân loại thống kê là gì? 235
10 Câu hỏi: Có những hình thức chủ yếu nào để thu thập thông tin thống kê nhà nước? 240
11 Câu hỏi: Điều tra thống kê là gì? Các loại điều tra thống kê? 612
12 Câu hỏi: Việc thẩm định phương án điều tra thống kê được quy định như thế nào? 219
13 Câu hỏi: Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có quyền và nghĩa vụ gì? 319
14 Câu hỏi: Trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra thống kê được quy định như thế nào? 227
15 Câu hỏi: Điều tra viên thống kê là ai? Quyền và nghĩa vụ của điều tra viên thống kê? 393
16 Câu hỏi: Báo cáo thống kê là gì? 455
17 Câu hỏi: Luật thống kê 2015 bổ sung hình thức thu thập thông tin thống kê mới nào? Tại sao lại cần phải bổ sung hình thức thu thập này? 186
18 Câu hỏi: Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước được quy định như thế nào? 225
19 Câu hỏi: Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính? 279
20 Câu hỏi: Chỉ tiêu thống kê là gì? 213
21 Câu hỏi: Thống kê nhà nước có vai trò như thế nào? 853
22 Câu hỏi: Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê 2015 so với phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê 2003 có gì khác? 1071
23 Câu hỏi: Hoạt động thống kê là gì? 1075
24 Câu hỏi: Dữ liệu thống kê là gì? 846
25 Câu hỏi: Thông tin thống kê là gì? 897
26 Câu hỏi: Cơ quan thống kê trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong quản lý, sử dụng dữ liệu hành chính? 810
27 Câu hỏi: Quy trình thực hiện cung cấp, tiếp nhận và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước? 998
28 Câu hỏi: Thẩm quyền công bố thông tin thống kê nhà nước được quy định như thế nào? 817
29 Câu hỏi 29: Những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là gì? 810
30 Câu hỏi: Đối tượng nào có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 859
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website