Viện Khoa học Thống kê

Phương pháp luận thống kê/tiêu chuẩn thống kê

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn - Báo Đầu tư) Thưa ông, hiện nay Việt Nam sử dụng phương pháp tính GDP nào? Vì sao lại chọn phương pháp đó, mà không chọn phương pháp khác? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018) 51
2 Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn - Báo Đầu tư) Nếu tính GDP hàng quý, hàng năm theo phương pháp sử dụng, quy mô nền kinh tế có thay đổi không và thay đổi thế nào, thưa ông? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018) 38
3 Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn - Báo Đầu tư) Có ý kiến cho rằng, cách tính GDP của Việt Nam đã lạc hậu, tính không đủ, còn bỏ sót (chưa tính hết tiêu dùng cá nhân về hàng hóa và dịch vụ), nên GDP thực tế có thể cao hơn. Quan điểm của ông về vấn đề này? (Phỏng 41
4 Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn - Báo Đầu tư) Thưa ông, cũng có ý kiến cho rằng, cách tính GDP của Việt Nam không chính xác. Cụ thể, đối với phần chi tiêu của Chính phủ cho các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bị thất thoát, lãng phí; công tr 37
5 Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn - Báo Đầu tư) Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp FDI được chuyển về chính quốc và lương do doanh nghiệp trả cho người lao động nước ngoài cũng được tính vào GDP, nên GDP không phản ánh đúng bản chất, thưa ông? (Phỏng vấn ngày 20 th 36
6 Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn - Báo Đầu tư) Thưa ông, gần đây dư luận rất quan tâm tới số liệu thống kê kinh tế - xã hội. Có ý kiến cho rằng, số liệu thống kê chưa bảo đảm độ tin cậy. Ông bình luận gì về ý kiến này? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018) 38
7 Câu hỏi: Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên nhiều diễn đàn, một số nhà nghiên cứu, nhà kinh tế… có những phát biểu về chất lượng số liệu thống kê. Sau các ý kiến này, cộng đồng mạng có nhiều bình luận, đôi khi có chiều hướng cảm tính 39
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website