Hội nghị quốc tế về khai thác dữ liệu (SIAM 2019)

Hội nghị quốc tế về khai thác dữ liệu năm 2019 do Hiệp hội Toán công nghiệp và ứng dụng (Society for Industrial and Applied Mathematics – SIAM) phối hợp với Hiệp hội Thống kê Mỹ (ASA) tổ chức từ ngày 2-4/5/2019 tại Alberta, Canada.

Khai phá dữ liệu là quá trình tính toán để khám phá kiến ​​thức có giá trị từ dữ liệu – cốt lõi của khoa học dữ liệu hiện đại. Điều này có ứng dụng khổng lồ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Khoa học, kỹ thuật, y tế, kinh doanh và y học. Các bộ dữ liệu điển hình trong các lĩnh vực này là lớn, phức tạp và thường bị nhiễu. Trích xuất kiến ​​thức từ các bộ dữ liệu này đòi hỏi phải sử dụng các nguyên tắc phân tích kỹ thuật và thuật toán. Các công nghệ trực quan hóa mạnh mẽ cùng với giao diện người dùng hiệu quả cũng rất cần thiết để làm cho các công cụ khai thác dữ liệu hấp dẫn các nhà nghiên cứu, nhà phân tích, nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển ứng dụng từ các ngành khác nhau, cũng như các bên liên quan có thể sử dụng được.

SDM đã trở thành hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực khai thác dữ liệu và là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu trình bày, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công việc của họ. SDM nhấn mạnh các nguyên tắc phương pháp luận với nền tảng toán học vững chắc, được biết đến với các tài liệu kỹ thuật có chất lượng cao và tác động cao. Các tài liệu, bài trình bày trong Hội nghị được cung cấp trên trang web SIAM. Hội nghị bao gồm 3 nội dung chính: Các phương pháp và thuật toán; các ứng dụng; các yếu tố con người và vấn đề xã hội (chi tiết từng nội dung xem trên trang web chính thức của Hội nghị).

Hạn cuối đăng ký tham dự Hội nghị là ngày 2/4/2019.

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: https://www.siam.org/Conferences/CM/Main/sdm19