Hội nghị sơ kết Công đoàn Tổng cục Thống kê

Ngày 14/5/2022 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm một số nội dung chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn TCTK, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Chủ trì Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Thị Hương, các đồng chí Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Phạm Văn Quân, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn viên chức Việt Nam và toàn thể các công đoàn viên là Ban chấp hành Công đoàn của 18 Công đoàn bộ phận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn TCTK trình bày báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm một số nội dung chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của Công đoàn TCTK; 03 báo cáo tham luận đến từ Công đoàn Văn phòng, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, Đoàn Thanh niên TCTK, Công đoàn Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê. Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên Phạm Văn Quân, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động trình bày về nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao chất lượng, hiệu quả, nghiêm túc của Hội nghị, chất lượng báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm một số nội dung chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 của Công đoàn TCTK, các báo cáo tham luận và báo cáo viên về nghiệp vụ công tác Công đoàn của Công đoàn viên chức Việt Nam, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong tới gian tới.

Cùng ngày, Công đoàn TCTK đã có buổi giao lưu với Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ tịch Công đoàn TCTK Lê Tuấn Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Quân, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn viên chức Việt Nam trình bày báo cáo

Đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê nhận Kỷ niệm chương về sự nghiệp Công đoàn Việt Nam

Toàn cảnh Hội nghị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Mạnh Hùng