Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 ngành Thống kê

Trong hai ngày từ 10-11/01/2022 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị tại trụ sở TCTK có các đồng chí lãnh đạo đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Tổng cục Thống kê có lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, các đơn vị sự nghiệp; các đại biểu đến từ 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có các đại biểu nguyên là Lãnh đạo TCTK, đại diện Lãnh đạo Hội Thống kê Việt Nam, lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp đã nghỉ hưu. Tham dự trực tuyến Hội nghị có 342 điểm cầu tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK và các Chi cục Thống kê cấp huyện.

Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2022 được tổ chức với các nội dung chính: (1) Báo cáo tổng kết công tác Thống kê năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022; (2) Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022; (3) Ký giao ước thi đua năm 2022; (4) Trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thống kê; (4) Một số hoạt động chính trong triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; (5) Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (6) Kết quả 5 năm thực hiện công tác điều hành, bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo cấp vụ của Tổng cục Thống kê; (7) Một số báo cáo và tham luận của lãnh đạo một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục thống kê và lãnh đạo một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2022, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày Báo cáo kết quả công tác Thống kê năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021: (1) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, hoàn thành các văn bản pháp lý quan trọng của ngành Thống kê; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án lớn của Ngành; (2) Ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; (3) Thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; (4) Công tác phương pháp chế độ Thống kê và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác chỉ đạo điều hành được chú trọng thực hiện; (5) Công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê ngày càng được tăng cường, mở rộng; triển khai các hoạt động hợp tác song phương với cơ quan thống kê các nước, kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác nhằm nâng cao năng lực thống kê  Việt Nam; (6) Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê ngày càng được chú trọng.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng nhấn mạnh 07 nhiệm vụ cho năm 2022: Thứ nhất, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản liên quan đến thể chế, Luật Thống kê sửa đổi, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện tốt các Đề án lớn của Ngành. Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Thứ ba, hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu Tổng điều tra kinh tế 2021, hoàn thành điều tra lập bảng cân đối liên ngành IO và các cuộc điều tra thống kê khác. Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin thống kê. Thứ năm, tăng cường, nâng cao chất lược nguồn nhân lực thống kê. Thứ sáu, tăng cường kết nối, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê. Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng trong hoạt động thống kê.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng của Ngành có nhiều đổi mới, việc bình xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể được thực hiện nghiêm túc hơn, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; công tác xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; chất lượng tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác; thực hiện khen thưởng đúng đơn vị, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng đối với người trực tiếp lao động và tập thể nhỏ, kịp thời khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.

Năm 2021, ngành Thống kê vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhất” nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập ngày Ngành. Các tập thể, cá nhân trong Ngành đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, tự hào với những thành quả đã đạt được trong năm 2021, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phong trào thi đua toàn Ngành phát triển sâu rộng và lan tỏa, Lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2022 với chủ đề: “Ngành Thống kê – Đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá trong hoạt động thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022”.

Cũng tại Hội nghị, TCTK đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2022 và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tích đã đạt được của ngành Thống kê. Những kết quả này đã đóng góp cho vị thế, tầm vóc, uy tín của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

 Năm 2022, ngành Thống kê có nhiều nhiệm vụ lớn, nặng nề, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị ngành Thống kê cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Cần triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. (2) Đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, kết nối các Bộ, ban, ngành và địa phương trong việc cung cấp và sử dụng thông tin biên soạn báo cáo tình hình kinh tế – xã hội phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành các cấp, các ngành và địa phương. (3) Kiện toàn bộ cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức toàn Ngành. Quan tâm đào tạo, bỗi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các Bộ, ngành và địa phương. (4) Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê, trong đó cần tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội để đề xuất các kịch bản kinh tế. Cập nhật kịp thời các biến động của nền kinh tế thế giới, từ đó đưa ra các kịch bản và dự báo giúp Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng rằng, trong năm 2022, ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, thực hiện thành công các đột phá chiến lược để triển khai thành công kế hoạch công tác năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ đã dành cho Ngành trong nhiều năm qua.

Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cám ơn về những ý kiến đánh giá và ghi nhận của Thứ trưởng về những thành tựu của ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2021; những định hướng, nhiệm vụ quan trọng của Ngành để thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2022. Thay mặt toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Tổng cục trưởng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và đồng hành của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị trong Bộ cho ngành Thống kê trong năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục chủ trì phiên họp với một số nội dung tham luận chính: Một số hoạt động chính trong triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật Thống kê; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và nhu cầu xử dụng thông tin kinh tế – xã hội tại địa phương. Sáng ngày 11/01/2022 sẽ tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê; công tác tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành…

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực xung quanh các nội dung tham luận.

Tổng kết lại, năm 2021 ngành Thống kê đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Bộ trưởng giao cho Ngành. Trên cơ sở phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, chắc chắn rằng, trong năm 2022, theo như phát biểu của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén để triển khai thành công kế hoạch công tác năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Kế hoạch, Đầu tư và ngành Thống kê xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ đã dành cho Ngành.

Một số hình ảnh trao tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

ĐN