Hội thảo thu thập dữ liệu năm 2019

Hội thảo thu thập dữ liệu thống kê năm 2019 với chủ đề ‘Nguồn mới và công nghệ mới’ sẽ diễn ra tại Palais des Nations ở Geneva, Thuỵ Sỹ từ ngày 14-16 tháng 10 năm 2019. Mục tiêu của Hội thảo này là xác định các cách sáng tạo và thực tiễn tốt nhất trong thu thập dữ liệu thống kê và cung cấp một nền tảng để những người làm công tác thống kê trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài các bài thuyết trình truyền thống, chương trình nghị sự của Hội thảo bao gồm các cuộc thảo luận nhóm nhỏ hướng đến mục tiêu để xác định các thực tiễn tốt nhất và các cơ hội mới. Đối tượng mục tiêu của Hội thảo bao gồm các nhà quản lý cấp cao và cấp trung chịu trách nhiệm về các hoạt động thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu mới, trên tất cả các lĩnh vực thống kê từ Cơ quan Thống kê và các cơ quan khác từ các hệ thống thống kê quốc gia và quốc tế. Chương trình của Hội thảo sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:

– Hứa hẹn công nghệ mới và ứng dụng của chúng

– Nguồn dữ liệu mới và việc sử dụng chúng

– Kỹ năng mới về kỹ thuật và con người cần thiết và làm thế nào để có được chúng

– Các công cụ và thực tiễn quản lý mới cần thiết trong bối cảnh dữ liệu hiện đại

Hội thảo được chia ra là 5 phiên làm việc:

Phiên 1: Các giải pháp sáng tạo để giảm gánh nặng trả lời

Phiên 2: Những tiến bộ trong thu thập dữ liệu điện tử (CAWI)

Phiên 3: Thu thập dữ liệu nâng cao trong tương lai (phiên tương tác)

Phiên 4: Giao tiếp với người trả lời và nhà cung cấp dữ liệu

Phiên 5: Hiện đại hóa thu thập dữ liệu

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://statswiki.unece.org/display/Collection/2019+Data+Collection+Workshop