Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)

Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-14/10/2021 do Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Bộ Tài chính và Kinh tế Bru-nây, Chủ tịch Ủy ban ACSS11 tổ chức và chủ trì. Tham dự Kỳ họp có đại diện các quốc gia ASEAN là thành viên: Ủy ban ACSS, Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC), các Nhóm công tác về chia sẻ, phân tích, phổ biến số liệu và truyền thông thống kê (WGDSA), Nhóm công tác về thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa (WGIMTS), Nhóm công tác về thống kê đầu tư quốc tế (WGIIS), Nhóm công tác về thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS), Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) và Nhóm công tác về các chỉ tiêu SDG (WGSDGI). Cùng tham dự Phiên họp có Bộ phận thống kê (ASEANstats) và Cơ quan Giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) của Ban Thư ký ASEAN.

Tham dự Kỳ họp tại điểm cầu trực tuyến Tổng cục Thống kê Việt Nam có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và chuyên viên là thành viên các nhóm công tác của ASEAN.

Phát biểu khai mạc Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11), Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya, Chủ tịch ACSS11, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS). Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kỳ họp ACSS11 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dù vậy  điều này thể hiện sự nỗ lực liên tục của các thành viên cũng như ASEAN, thể hiện sự tiến bộ trong quá trình hội nhập ASEAN và hội nhập trong toàn cầu và khu vực. Với vai trò là chủ tịch ACSS11, DEPS Bru-nây luôn sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên để tham gia vào các hoạt động của ASEAN thông qua các hoạt động trực tuyến và thể hiện trên việc cùng các quốc gia thành viên vượt qua những thách thức cũng như đón nhận các cơ hội trong hợp tác nâng cao năng lực thống kê ASEAN. Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya hy vọng Kỳ họp ACSS11 đạt được kết quả theo dự kiến.

Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya, Chủ tịch ACSS11, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế
và Thống kê Bru-nây (DEPS) phát biểu khai mạc Phiên họp

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Phiên họp, ông Satvinder Singh, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế ASEAN cảm ơn DEPS Bru-nây đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức kỳ họp thường niên và sự tham gia tích cực của cơ quan thống kê quốc gia các nước thành viên. Ông Satvinder Singh cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các quốc gia về mặt kinh tế, xã hội, đặc biệt là các khu vực nhỏ, khu vực phi chính thức, trong đó các nền kinh tế ASEAN đều bị ảnh hưởng, thể hiện qua các chỉ tiêu thống kê, đặc biệt là trong làn sóng lần thứ 4 diễn ra trong quý 2 và quý 3 năm nay. Trong bối cảnh này, các quốc gia thành viên ASEAN không chỉ vượt qua mà còn phản ứng tốt hơn, kiên cường hơn, có những giải pháp để phát triển như khả năng chống chịu với dịch bệnh trong toàn khu vực, trong đó có sự tham gia tích cực của cơ quan thống kê các quốc gia. Trong thời gian tới, các nước ASEAN vẫn sẽ tiếp tục đầu tư và nỗ lực để năm 2022 có bước phát triển tốt hơn, phục hồi sau đại dịch. Đối với các cơ quan thống kê quốc gia, sẽ nổ lực để có sự hợp tác tốt hơn, tạo ra cơ hội sản xuất số liệu tốt hơn, thực hiện tốt hơn những cam kết để số liệu thống kê được sử dụng rộng rãi hơn, hiệu quả hơn, thể hiện sự đóng góp của cộng đồng thống kê ASEAN đối với sự phát triển của toàn bộ khu vực và các quốc gia thành viên. Cơ quan thống kê các quốc gia sẽ cùng nhau tiến tới một cộng đồng cung cấp số liệu có độ tin cậy cao hơn, có khả năng sử dụng cao hơn phục vụ cho việc hoạch định các chính sách trong cộng đồng cũng như việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng về lĩnh vực.

Ngày 12/10/2021 Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) đã tập trung vào 10 chương trình:

 Chương trình 1- Kết quả của ACSS10 và Cuộc họp CoW11: Chủ tịch ACSS10 – Tổng cục Thống kê Việt Nam báo cáo nội dung nổi bật Phiên họp thứ 10 của Ủy ban ACSS (ACSS10); Chủ tịch ACSS11 – DEPS Bru-nây báo cáo kết quả của Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CoW 11) được tổ chức trong tháng 01/2021.
Chương trình 2 – Sửa đổi Khung mở rộng về Phát triển bền vững Thống kê ASEAN (BFSDAS):  ASEANstats trình bày BFSDAS sửa đổi năm 2021 để Ủy ban thông qua.
Chương trình 3 – Biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu xã hội và các chỉ tiêu liên quan đến Tài khoản quốc gia (SNA): Chủ tịch WGDSA Cam-pu-chia trình bày Biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu xã hội; Chủ tịch WGSNA Ma-lai-xi-a trình bày Biểu mẫu dữ liệu đặc tả cho các chỉ tiêu liên quan đến SNA.

Chương trình 4 – Báo cáo tổng hợp chất lượng cùng Sổ tay phương pháp luận cải thiện Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa (IMTS): ASEANstats trình bày Báo cáo tổng hợp chất lượng và Sổ tay phương pháp luận nâng cao Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa.
Chương trình 5 – Tài liệu khái niệm về Dự án thí điểm sử dụng dữ liệu lớn để tăng cường thống kê chính thức của ACSS: ASEANstats trình bày Tài liệu khái niệm về  Dự án thí điểm sử dụng dữ liệu lớn để tăng cường thống kê chính thức của ACSS.

 Chương trình 6 – Nguyên tắc hoạt động (CoP) Phần A – Môi trường thể chế:  ASEANstats cập nhật kết quả tự đánh giá CoP Phần A bằng cách sử dụng Công cụ Ảnh chụp nhanh và trình bày tiến bộ về Môi trường thể chế của thống kê ASEAN.

 Chương trình 7 – Giám sát Chương trình công tác năm (AWP) 2021 của ACSS phù hợp với tiến độ thực hiện Các chỉ tiêu thực hiện chính (KPI) năm 2021 trong hoạt động giám sát  và đánh giá (M&E) Kế hoạch chiến lược ACSS: ASEANstats cập nhật kết quả giám sát việc thực hiện AWP 2021 khu vực và quốc gia và thực hiện M&E các KPI của Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2025.

Chương trình 8 – Yêu cầu dữ liệu mới từ các cơ quan ASEAN: ASEANstats trình bày bản cập nhật về yêu cầu dữ liệu mới năm 2021 sau khi nhận được yêu cầu dữ liệu mới từ Ủy ban điều phối ASEAN về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (ACCMSME) và Nhóm công tác của Hội nghị quan chức lao động cấp cao (SLOM-WG).

Chương trình 9 – Cập nhật nhanh về hình cung cấp số liệu vòng 1 năm 2021 cho biểu mẫu các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT): ASEANstats trình bày tiến độ thu thập dữ liệu ASI-CT năm 2021 (vòng 1) và tính sẵn có của dữ liệu trong các quốc gia thành viên.

Chương trình 10 – các vấn đề khác: ASEANstats trình bày về Hợp tác với UN-SIAP về xây dựng năng lực. Các đại biểu thảo luận về các vấn đề khác.

Tiếp sau Phiên họp nội bộ, Phiên toàn thể diễn ra trong 2 ngày 13-14/10/2021 đã tập trung vào các nội dung:

Trong Phiên 1 – Tăng cường thể chế, nâng cao ACSS và tính bền vững của ACSS, các đại biểu tập trung vào 4 nội dung (chương trình):

Chương trình 1 – Chủ đề và các kết quả chính của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban ACSS (ACSS11): Đại diện Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Chủ tịch ACSS11 điểm lại Chủ đề và các kết quả chính của Chương trình công tác ACSS11.

Với vai trò là quốc gia Chủ tịch ASEAN năm 2021, Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây đã lựa chọn chủ đề: “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị và Chúng ta thịnh vượng”. Chủ đề này được đặt ra với mong muốn các quốc gia thành viên ASEAN cùng nhau phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Có 05 sản phẩm chính trong Chương trình công tác ACSS11 năm 2021 là:
– Thực hiện Sáng kiến ASEAN giúp ASEAN để tăng cường năng lực trong các lĩnh vực thống kê chính.

– Xây dựng Khung khái niệm về dự án thí điểm về sử dụng dữ liệu lớn cho việc tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS.

– Xây dựng định dạng dữ liệu đặc tả hỗ trợ thực hiện khung thực hiện dữ liệu mở ACSS.

– Rà soát chương trình mở rộng về phát triển bền vững cho thống kê ASEAN.
– Tạo ra các báo cáo tổng hợp chất lượng cũng như sổ tay tăng cường phương pháp luận về số liệu thống kê.

Chương trình 2 – Cập nhật các vấn đề liên quan từ các Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN: Các đại biểu được nghe Giám đốc Cơ quan giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) Ts. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil báo cáo Kết quả của các Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN liên quan đến Chương trình công tác ACSS.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự Phiên họp tại điểm cầu Việt Nam

Chương trình 3 – Dự thảo AWP 2022 và dự kiến AWP 2023: Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats) cập nhật nhanh về dự thảo Chương trình công tác năm (AWP) 2022 và dự kiến Chương trình công tác năm 2023.

 Chương trình 4 – Khung ASEAN Giúp ASEAN (AHAF): ASEANstats cập nhật tình hình và tiến độ thực hiện các hoạt động của Khung ASEAN Giúp ASEAN (AHAF) nhằm hỗ trợ tính bền vững của hợp tác thống kê khu vực ASEAN.

 Sau Phiên 1, các đại biểu tiếp tục làm việc Phiên 2 – Tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng nhiều của ASEAN, với 2 nội dung chính:

Thứ nhất, tiến độ hài hòa dữ liệu trong các lĩnh vực thống kê chính: ASEANstats cập nhật về các chương trình làm việc đang thực hiện và kết quả của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC) và các nhóm công tác ACSS năm 2021

Thứ hai, các quốc gia thành viên ASEAN (AMS) chia sẻ kinh nghiệm về “Cùng nhau xây dựng dữ liệu thống kê vững mạnh để phục hồi sau đại dịch Covid-19”.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể tại điểm cầu Tổng cục Thống kê Việt Nam

Cũng tại Phiên 2, các đại biểu được nghe bài trình bày: “Những thách thức của đại dịch Covid-19 và cơ hội trong việc nâng cao năng lực hoạt động thống kê” của đại diện Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây; “Kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) để cải thiện việc thu thập và quản lý dữ liệu của các cuộc điều tra quốc gia bằng cách sử dụng CAPI” của Cơ quan thống kê Cam-pu-chia về; “Kinh nghiệm tăng cường hoạt động thống kê để ứng phó với đại dịch Covid-19” của Cơ quan thống kê In-đô-nê-xi-a; “Xây dựng số liệu thống kê về phục hồi sau đại dịch Covid-19 và hơn thế nữa“ của Cơ quan thống kê Lào; “Bình thường mới – những kinh nghiệm trong thu thập dữ liệu từ xa và các phương pháp tiếp cận để tăng cường hoạt động thống kê” của Cơ quan thống kê Ma-lai-xi-a.

Trong ngày họp thứ 2 diễn ra 02 phiên họp gồm: Phiên 3 – Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN và Phiên 4 – Thông cáo báo chí chung; Thời gian và địa điểm Kỳ họp tiếp theo, Tổng kết.

– Tại Phiên 3 – Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN, tập trung vào 02 nội dung (chương trình):

+ Chương trình 7 – Bài trình bày của các quốc gia thành viên ASEAN và các tổ chức quốc tế. Các đại biểu được nghe đại diện các quốc gia thành viên (AMS) chia sẻ kinh nghiệm và điển hình về “Cùng nhau xây dựng dữ liệu thống kê vững mạnh để phục hồi sau đại dịch Covid-19”, với các bài trình bày: “Xây dựng số liệu thống kê để phục hồi sau dịch bệnh Covid-19” của Cơ quan thống kê Mi-an-ma; “Xây dựng hệ thống thống kê và dữ liệu phục hồi” của Cơ quan thống kê Phi-li-pin;  “Số hóa chuỗi giá trị dữ liệu” của Cơ quan thống kê Xin-ga-po; “Xây dựng số liệu thống kê để phục hồi sau đại dịch – cơ hội đối với cơ quan thống kê quốc gia” của Cơ quan thống kê Thái Lan; “Thực hiện Tổng điều tra Kinh tế 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Trong bài trình bày “Thực hiện Tổng điều tra Kinh tế 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giới thiệu đến các đại biểu một số nội dung: Thực hiện Phương án điều tra, cuộc TĐTKT 2021 được thực hiện 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ 01/3 đến 30/5; Giai đoạn 2 từ 01-30/7. Đối tượng điều tra gồm: Cơ sở SXKD doanh nghiệp/hợp tác xã; Cơ sở SXKD cá thể; Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có hoạt động SXKD; Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; Tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các công việc chính trong quá trình thực hiện TĐT gồm: Chuẩn bị, Thu thập thông tin; Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả. Trong giai đoạn 1, việc thu thập thông tin được thực hiện qua hình thức webform nên hầu như không bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong giai đoạn 2, công tác thu thập thông tin được thực hiện thông qua phiếu điều tra CAPI và phỏng vấn trực tiếp, do đó tình hình dịch bệnh diễn ra diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thu thập thông tin. Trước bối cảnh đó, ngành Thống kê Việt Nam đã có những giải pháp khắc phục kịp thời…

+ Chương trình 8 – Cập nhật về Dự án EUASEAN Arise Plus: Các đại biểu được nghe Điều phối viên thống kê ARISE Plus cập nhật các hoạt động năm 2021, bao gồm Chương trình công tác năm thứ 3 (WP3) và Chương trình công tác năm thứ 4 (WP4).

– Bước sang Phiên 4 – Thông cáo báo chí chung, thời gian và địa điểm Kỳ họp tiếp theo, Tổng kết, các đại biểu làm việc về các nội dung:

+ Chương trình 9 – Thông cáo báo chí chung: Chủ tịch ACSS11  (DEPS Bru-nây) rà soát, hoàn thiện dự thảo cuối cùng của Thông cáo báo chính gồm các nội dung: Bối cảnh chung cộng đồng ASEAN, hệ thống thống kê ASEAN; Các hoạt động hợp tác của các cơ quan thống kê quốc gia, Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC)  và các nhóm công tác; Thành tựu của các cơ quan cơ quan thống kê quốc gia; Các kết quả chính của ACSS năm 202; Sáng kiến ASEAN giúp ASEAN, Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động thống kê trong khu vực; Các phản ứng của các quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh…

+ Chương trình 10 – Kỳ họp ACSS tiếp theo (ACSS12): Năm 2022, Cam-pu-chia sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Với vai trò là Chủ tịch ACSS12, đại diện cơ quan thống kê quốc gia Cam-pu-chia đề xuất thời gian, địa điểm và các chi tiết của Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban ACSS (ACSS12và các cuộc họp có liên quan đến ACSS12 tại Cam-pu-chia. Theo kế hoạch dự kiến, cuộc họp lần thứ 23 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC21) được tổ chức vào 02 ngày 24-25/3/2021, cuộc họp lần thứ 24 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC22) được tổ chức vào 02 ngày 28-29/7/2021. Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban ACSS được tổ chức vào ngày 19-21/10/2021.

+ Chương trình 11 – Tổng kết: Đại diện Ban Thư ký ASEAN điểm lại các sự kiện chính của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban ACSS để các đại biểu thảo luận và thông qua.

Với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cao trong 03 ngày làm việc, Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng./.

BBT (tổng hợp)

Nguồn: http://consosukien.vn/