Làm cho tất cả mọi người đều quan tâm: Cách chúng tôi đang chuyển đổi Điều tra về Lực lượng lao động

Darren Morgan, Giám đốc Sản xuất và Phân tích Thống kê Kinh tế – Thống kê Vương quốc Anh, có những chia sẻ về việc chuyển đổi Điều tra về Lực lượng Lao động (LFS – Labour force survey).

Một cuộc điều tra lớn về một chủ đề quan trọng

Điều tra về Lực lượng Lao động là cuộc điều tra hộ gia đình thường xuyên lớn nhất ngoài Điều tra dân số hai năm một lần. Nó điều tra hàng nghìn hộ gia đình mỗi quý và cho biết thông tin quan trọng về việc mọi người đang đi làm (có việc làm), không có việc làm và đang tìm việc (thất nghiệp) hay không có việc làm và không tìm việc làm (không hoạt động). Nó cũng cho biết nhiều hơn về những người mà chúng ta nói chuyện, chẳng hạn như lĩnh vực họ làm việc, quốc tịch của họ và số giờ họ làm việc. Kết hợp với nhau, chúng cung cấp thông tin quan trọng cần thiết để theo dõi những thay đổi trên thị trường lao động.

Trước đại dịch, họ sẽ viết thư tới các địa chỉ được chọn mẫu ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu về tất cả các hộ gia đình ở Anh, mời mọi người tham gia và tới gặp trực tiếp nếu không nhận được phản hồi. Trong thời kỳ đại dịch, khi các cuộc gặp mặt trực tiếp khó thực hiện, họ phải dựa vào những người trả lời thư. Họ nhận thấy rằng điều này dẫn đến sự sai lệch trong các câu trả lời, với các nhân khẩu học cụ thể như có nhiều phản hồi hơn ở phần dân số già và ít có khả năng nhận được phản hồi từ những người đã thuê tài sản. Mặc dù có thể tính đến xu hướng mới này và nhanh chóng cân nhắc lại các số liệu, nhưng họ biết rằng họ cần cải thiện cuộc điều tra.

Làm cho LFS phù hợp với tương lai

Họ đã công bố các kế hoạch hoàn toàn mới nhằm tăng quy mô mẫu và cải thiện phương pháp thu thập dữ liệu, bao gồm cả tính linh hoạt để nhanh chóng thay đổi các câu hỏi mà họ đặt ra để phản ánh các nhu cầu chính trong ngày.

Về việc thu thập dữ liệu, họ sẽ chuyển sang phương pháp tiếp cận trực tuyến đầu tiên, được hỗ trợ bởi thu thập điện thoại và đến tận nơi để đảm bảo có thể tiếp cận nhóm người rộng nhất có thể, đảm bảo cuộc Điều tra về Lực lượng Lao động có thể đưa ra bức tranh chính xác nhất từ ​​trước đến nay về những thay đổi trong thị trường lao động của Anh.

Nhiều hộ gia đình hơn, phạm vi bao trùm hơn

Họ cũng đang tăng quy mô mẫu của cuộc điều tra lên 142.000 hộ gia đình mỗi quý cũng như hợp lý hóa bảng câu hỏi. Điều này sẽ làm tăng đáng kể số lượng những người hoàn thành cuộc điều tra và làm cho cuộc khảo sát trở nên đại diện hơn cho toàn bộ dân số. Điều này, cùng với việc bổ sung dữ liệu quản trị (một phần khác của quá trình chuyển đổi thống kê thị trường lao động), sẽ có nghĩa là họ có thể công bố ước tính hàng tháng về số liệu thống kê thị trường lao động trong tương lai, cung cấp cho người dùng dữ liệu kịp thời hơn.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Đây chỉ là thông báo về các kế hoạch cho chương mới quan trọng trong lịch sử lâu dài của Điều tra về Lực lượng Lao động. Họ sẽ tiếp tục cập nhật và tương tác với người dùng của mình trong suốt quá trình phát triển và bắt đầu chia sẻ phân tích và hiểu biết sâu sắc từ cuộc điều tra đã chuyển đổi vào đầu năm 2023.

Các kế hoạch này là một phần của chương trình chuyển đổi rộng hơn trên các số liệu thống kê kinh tế đã diễn ra trong những năm gần đây, liên quan đến việc xác định và sử dụng các nguồn dữ liệu mới (chẳng hạn như dữ liệu thuế theo thời gian thực), giới thiệu các cuộc điều tra mới và chuyển đổi các cuộc khảo sát hiện có cũng như cải tiến phương pháp để đảm bảo có thể đưa ra những ước tính tốt nhất về những thay đổi của nền kinh tế và xã hội.

Nhung Phạm (sưu tầm và lược dịch)

Nguồn: https://blog.ons.gov.uk/2022/03/29/making-everybody-count-how-were-transforming-the-labour-force-survey/