Nghiên cứu xây dựng chỉ số tổng hợp phát triển bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam

Phát triển bền vững (PTBV) là mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Trong tiến trình phát triển của thế giới, mỗi khu vực và quốc gia xuất hiện nhiều vấn đề bức xúc mang tính phổ biến. Kinh tế càng tăng trưởng thì tình trạng khan hiếm các loại nguyên nhiên liệu, năng lượng do sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo được càng tăng thêm, môi trường thiên nhiên càng bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ, thiên nhiên gây ra những thiên tai vô cùng thảm khốc.
Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, ngoài việc ban hành bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cấp quốc gia ta cần quan tâm đến việc đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững cấp tỉnh nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế đi với việc đảm bảo môi trường, ổn định và cân bằng phát triển về khía cạnh xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng chỉ số tổng hợp phát triển bền vững cấp tỉnh để tiến hành đánh giá phát triển bền vững của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết đối với cấp tỉnh. Trong nội dung nghiên cứu này, tác giả sẽ đề xuất danh mục các chỉ tiêu phát triển bền vững cấp tỉnh và cách tính toán chỉ số này.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 2.So6.21 2 MB 204