Những câu nói và mẩu chuyện hài hước về thống kê

1. Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital. – Aaron Levenstein

(Số liệu thống kê chẳng khác gì một bộ bikini. Những gì chúng tiết lộ chỉ là gợi ý, nhưng những gì chúng che dấu mới thực sự quan trọng)

2. A statistician can have his head in an oven and his feet in ice, and he will say that on the average he feels fine.

(Một nhà thống kê có thể cho đầu vào lò nướng và đặt chân trong nước đá, và ông ta sẽ nói rằng: tính trung bình thì ông ta cảm thấy ổn)

3. In God we trust. All others must bring data – Robert Hayden

(Chúng ta tin vào Chúa. Còn lại tất cả những người khác cần phải có dữ liệu để xem xét)

4. Numbers are like people; torture them enough and they’ll tell you anything.

(Con số cũng giống như con người: khi bị tra khảo đủ chúng sẽ cho bạn biết bất cứ điều gì)

5. Hai kẻ vô gia cư đang ngồi tại một quán bar và than vãn về sự nghèo khổ của mình.

“Tôi quá bần hàn!” họ nói.

Ngay sau đó, Bill Gates bước vào quán bar và tiến lại gần họ:

“Vui lên đi nào các anh bạn” Bill nói. “Trung bình, tất cả mọi người trong quán bar này đã chỉ trở thành một tỷ phú.”

6. To be a statistican is great! You never have to be “absolutely sure” of anything… being “reasonably certain” is enough!  – Pavel E. Guarisma

(Trở thành một nhà thống kê là điều tuyệt vời! Bạn không bao giờ phải là “tuyệt đối chắc chắn”về bất cứ điều gì …mà chỉ cần” chắc chắn một cách hợp lý” là đủ.

7. Statistician – someone who insists on being certain about uncertainty.

(Nhà thống kê – người khăng khăng là chắc chắn về sự không chắc chắn)

8. Hai ước lượng không chệch đang ngồi uống bia trong một quán bar. Ước lượng đầu tiên nói: “Ông nghĩ thế nào nếu tôi kết hôn?” Ước lượng thứ hai trả lời: “Kết hôn ư? Chẳng sao nhưng ông sẽ phải mất một bậc tự do!”

9. Three percent exceeds 2 percent by 50 percent, not by 1 percent. – Edward Denison

(3% hơn 2% những 50% chứ không phải 1%)

10. Statistics is the art of never having to say you’re wrong.

(Thống kê là nghệ thuật để không bao giờ phải nói rằng bạn sai)

11. Tổng cộng có 4000 chiếc hộp được mở ra trên toàn thế giới mỗi giây, 10 đứa trẻ được thụ thai trên toàn thế giới mỗi giây. Như vậy, mỗi khi bạn mở một chiếc hộp, bạn có 1/400 cơ hội để mang thai.

Trang Chun (Dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://www.listendata.com/2013/09/statistics-jokes.html