Những quy tắc đảm bảo cho việc xử lý thông tin sai lệch

Năm 2020, tại cuộc họp của Ủy ban Hệ thống Thống kê Châu Âu (ESS), Tổ công tác về chiến lược truyền thông đã được thành lập. Các thành viên của Tổ công tác là đại diện của 17 Cơ quan Thống kê quốc gia (NSIs)1 và Eurostat.

Tổ công tác bao gồm ba nhóm nhỏ. Một trong số đó là nhóm xử lý thông tin sai lệch, do Cơ quan Thống kê Hà Lan chủ trì. Các thành viên của nhóm này là đại diện từ sáu NSI (Bỉ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Hà Lan) và Eurostat. Nhóm này đã chuẩn bị một bộ “quy tắc đảm bảo”, chứa các phương pháp được đề xuất về cách xử lý thông tin sai lệch và danh sách các công cụ trực tuyến mà NSI có thể sử dụng để phát hiện, giám sát và xác minh thông tin
sai lệch.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 4.So2.2022 1 MB 36