Thông báo Thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016

Thông báo, các chỉ tiêu tuyển dụng và mẫu đơn đăng ký tuyển dụng xem tại các file đính kèm:

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf 1. Thong bao 3 MB 2
pdf Phu luc 1 632 KB 2
pdf Phu luc 2 696 KB 2
pdf Phu luc 3a 4 MB 2
pdf Phu luc 3b 2 MB 2
pdf Phu luc 3c 2 MB 2
pdf Phu luc 4 mau don 789 KB 2