Viện Khoa học Thống kê

45 năm - Một chặng đường hình thành và phát triển của khoa Thống kê - Đại học Kinh tế quốc dân

Email In

Tiền thân của khoa Thống kê là tổ Thống kê được hình thành từ năm 1956 cùng với sự ra đời của trường Đại học Kinh tế Tài chính. Thời kỳ đầu, tổ giáo viên Thống kê chỉ có 11 người từ các nơi chuyển về, đảm nhận giảng dạy các môn Thống kê.
Năm 1964, Khoa Thống kê chính thức được thành lập. Lúc đầu Khoa bao gồm 4 tổ bộ môn (Lý thuyết Thống kê, Thống kê Kinh tế, Thống kê Công nghiệp - Xây dựng cơ bản, Thống kê Nông nghiệp - Thương nghiệp) sau đó có 6 tổ (tách thêm 2 tổ Thống kê thương nghiệp và Thống kê Xây dựng cơ bản). Thời gian này, Khoa chịu trách nhiệm giảng dạy 10 môn học Thống kê và Kinh tế ngành.
Sau năm 1975, lực lượng của Khoa được chia cho các trường phía Nam. Tuy vậy, số giáo viên còn lại vẫn cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành khối lượng công việc được giao. Khoa có định hướng đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo chuyển từ đào tạo chuyên sâu sang đào tạo tổng hợp. Tổ chức của Khoa cũng thay đổi cho phù hợp: từ 6 bộ môn hợp lại thành 2 bộ môn (lý thuyết thống kê và thống kê kinh tế) giảng dạy 17 môn học.
Sau năm 1990, giáo viên của Khoa còn vươn sang tham gia hình thành các môn học và chuyên ngành mới hoặc kiêm giảng các môn học khác (Kinh tế quốc tế, Kinh tế vĩ mô, Tâm lý xã hội, Ngôn ngữ và soạn thảo văn bản, Kế toán). Cho đến nay, Khoa có 4 bộ môn: Lý thuyết Thống kê, Thống kê Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế bảo hiểm với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 31 giáo viên trong đó có 5 PGS 12 PTS, 2 Thạc sĩ, 12 Cử nhân kinh tế. Trong thời kỳ này, khoa được giao đào tạo cử nhân kinh tế 3 chuyên ngành: Thống kê, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế đầu tư, đào tạo Thạc sĩ và PTS chuyên ngành Thống kê.
Đến năm 1999, do yêu cầu phát triển của trường, hai bộ môn Kinh tế bảo hiểm và Kinh tế đầu tư được tách thành hai bộ môn trực thuộc trường. Một lần nữa, lực lượng của khoa được chia sẻ để phát triển trường. Hiện tại khoa Thống kê gồm có 2 bộ môn: Bộ môn lý thuyết thống kê do TS Trần Ngọc Phác làm chủ nhiệm Bộ môn và Thạc sĩ Phạm Đại Đồng làm phó chủ nhiệm Bộ môn giảng dạy các môn học LTTK... Bộ môn thống kê kinh tế do PGS -TS Phạm Ngọc Kiểm làm chủ nhiệm Bộ môn và PGS TS Bùi Huy Thảo làm phó chủ nhiệm Bộ môn giảng dạy các môn học thống kê kinh tế...
Từ 1986 đến nay, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa và các Bộ môn trong khoa đã liên tục thực hiện đổi mới mục tiêu chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo. Cụ thể là:
- Xác định rõ và không ngừng hoàn thiện mục tiêu đào tạo của các chuyên ngành do khoa quản lý thích ứng với sự chuyển đổi quản lý kinh tế trên các lĩnh vực. Sau nhiều lần cải tiến bổ sung đã hoàn thành cơ bản mục tiêu đào tạo cho chuyên ngành Thống kê kinh tế - xã hội và hai chuyên ngành mới: Kinh tế đầu tư, Kinh tế bảo hiểm.
- Đổi mới chương trình kế hoạch cho các chuyên ngành do Khoa đảm nhiệm với nhiều nội dung mới nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức mới, phù hợp, giúp họ mau chóng thích hợp với cơ chế thị trường.
- Về nội dung: Các bộ môn đã biên soạn bài giảng, giáo trình mới trên cơ sở kế thừa và có chọn lọc những nội dung đã có; đồng thời tham khảo, chọn lọc những nội dung của các nước kinh tế thị trường vừa mang tính hiện đại và tính Việt Nam. Đã biên soạn một loạt các giáo trình, chương trình bài giảng của các môn học mới: Lý thuyết Thống kê dùng cho ngành học Thống kê xuất bản 3 lần, Lý thuyết thống kê giai đoạn II, Thống kê lao động, Thống kê dân số, Thống kê xã hội, Thống kê du lịch, Thống kê kinh tế xuất bản 3 lần; Thống kê công nghiệp, Thống kê vận tải, Thống kê thương nghiệp, Phân tích kinh tế - xã hội, Thống kê vật tư, Kinh tế thương nghiệp, Kinh tế xây dựng cơ bản và tổ chức thi công, Thống kê doanh nghiệp, Thống kê môi trường, Thống kê bảo hiểm, Thống kê thương mại, Kinh tế đầu tư, Phân tích lập dự án đầu tư, Kinh tế bảo hiểm, Quản lý kinh doanh bảo hiểm. Khoa đã hoàn thành việc biên soạn chương trình bài giảng cho các lớp sau đại học.
- Tích cực tìm hiểu và sớm áp dụng các phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy phù hợp với yêu cầu mới của đào tạo: hình thành và quản lý tập trung ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi thống nhất; áp dụng phương pháp kiểm tra trắc nghiệm (từ năm 1993). Các bộ môn trong Khoa đã lập ngân hàng đề thi của các môn học Thống kê kinh tế, Thống kê môi trường, Thống kê thương mại, Lý thuyết thống kê và đã tổ chức thi theo bộ đề thi trắc nghiệm cho các môn học trên.
Để thực hiện đổi mới công tác giảng dạy, đội ngũ giáo viên trong Khoa tích cực học tập theo phương hướng tự bồi dưỡng và theo học các lớp trong và ngoài nước để nâng cao trình độ và sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hàng năm, giáo viên các bộ môn trong Khoa đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ. Từ năm 1991 đến nay, khối lượng giờ giảng bình quân của mỗi giáo viên gấp 7-8 lần giờ chuẩn quy định, đặc biệt có những giáo viên vượt 900%. Cho đến nay, Khoa đã đào đạo được 3550 cử nhân thống kê tập trung, 171 cử nhân kinh tế bảo hiểm, 300 cử nhân thống kê các hệ chuyên tu, tại chức. Khoa thống kê Đại học kinh tế quốc dân là đơn vị đầu tiên tổ chức đào tạo và cho bảo vệ 2 luận án PTS trong nước của Đại học KTQD. Có thể nói, hầu như các khoá đào tạo NCS từ khoá đầu tiên đến nay đều có các học viên của Khoa. Cho đến nay, 50 người đăng ký làm luận án trên đại học tại Khoa Thống kê, trong đó có 29 người đăng ký làm luận án Thạc sĩ, 43 người đã bảo vệ luận án thành công (6 Thạc sĩ thống kê và 47 PTS thống kê). Khoa là đơn vị có lực lượng đông đảo và kinh nghiệm đào tạo sau đại học, đã soạn thảo chương trình đào tạo và các chương trình môn học để đào tạo các Thạc sĩ, PTS chuyên ngành thống kê cũng như để giảng dạy thống kê cho các lớp thạc sĩ và PTS các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.
Với 45 năm tồn tại và phát triển đội ngũ giáo viên trong Khoa đã tham gia và hoàn thành hàng trăm đề tài các cấp: Cấp bộ môn, cấp trường, cấp bộ, cấp Nhà nước (Bộ môn Thống kê kinh tế: 55 đề tài, Bộ môn Lý thuyết thống kê: 40 đề tài) và đã được Hội đồng nghiệp thu các cấp đánh giá xếp loại khá và xuất sắc. Các kiến nghị của tác giả nghiên cứu đã được các cơ quan quản lý kinh tế của Nhà nước áp dụng vào thực tế quản lý kinh tế đạt hiệu quả cao. Tổng cộng đã có gần 220 lượt giáo viên tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học nói trên. Bên cạnh đó giáo viên trong Khoa đã viết hơn 220 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí ở Trung ương và các ngành.
Tập thể sinh viên khoa Thống kê qua các thế hệ có truyền thống tu dưỡng và học tập tốt. Nhiều sinh viên được công nhận là sinh viên giỏi, được tặng các giải thưởng NCKH các cấp, được kết nạp vào Đảng. Nhiều tập thể sinh viên được tặng danh hiệu tập thể học sinh XHCN. Khoa Thống kê là tập thể có truyền thống trong phong trào lao động sản xuất và văn thể. Hầu hết các cử nhân ra trường từ khoa Thống kê đã phát huy tác dụng tốt, được tín nhiệm và có sự trưởng thành vượt bậc.
Trong sự nghiệp đào tạo cán bộ thống kê, khoa Thống kê đã nhận được sự hỗ trợ vô tư và toàn diện của tổ chức thống kê các cấp trên nhiều mặt: trao đổi thông tin, hỗ trợ kinh phí, địa bàn thực tập và người hướng dẫn. Đáp lại, Khoa cũng có những đóng góp đáng kể đối với ngành thống kê trên các mặt đào tạo cán bộ các bậc, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đào tạo lại cán bộ thống kê.
Tập thể giáo viên trong Khoa đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà nội và Trường phát động, nhất là các phong trào "Dạy tốt, học tốt", "Nếp sống văn minh", "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", tạo thành truyền thống đoàn kết nhất trí xây dựng một tập thể Khoa trưởng thành và vững mạnh, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Do đó, hàng năm hầu hết số giáo viên đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 50 lượt giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 10 giáo viên được tặng Huy chương Vàng vì sự nghiệp giáo dục, 20 giáo viên được tặng Huy chương vì sự nghiệp thống kê, 2 giáo đạt danh hiệu Giáo viên ưu tú, 50 lượt giáo viên được tặng Bằng khen các loại, 2 lượt giáo viên được tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học, 1 giáo viên được tặng Bằng sáng kiến phát minh sáng chế.
Từ khi thành lập Khoa đến nay đã có 36 lần các bộ môn trong Khoa được công nhận là tổ lao động XHCN. Năm 1984 Tổ Thống kê công nghiệp được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba. Với tất cả những thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học nêu trên, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Thống kê Kinh tế, Khoa Thống kê đã được Hội đồng Nhà nước xét thưởng Huân chương lao động hạng ba.
Kế thừa và phát huy truyền thống 45 năm tham gia công tác đào tạo, hướng tới mục tiêu tham gia và đóng góp xây dựng Trường thành trung tâm đào tạo nghiên cứu, phục vụ có tầm cỡ ở khu vực, thiết thực góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, tập thể khoa Thống kê đang tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá và ổn định mục tiêu đào tạo, cơ cấu kiến thức trong chương trình học tập của từng cấp đào tạo, từng chuyên ngành và chương trình các môn học theo chương trình đào tạo trên. Với kinh nghiệm và truyền thống đã có qua 45 năm, có thể tin rằng khoa Thống kê sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung.

 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay799
mod_vvisit_counterHôm qua716
mod_vvisit_counterTrong tuần3912
mod_vvisit_counterTrong tháng24359