Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2007

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 165
2 Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam PGS.TS. Tăng Văn Khiên 2218
3 Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo ngắn hạn để dự báo một số chỉ tiêu thống kê kinh tế chủ yếu ở Việt Nam CN. Lê Văn Dụy 119
4 Nghiên cứu biên soạn từ điển Thống kê Việt Nam TS. Đỗ Thức 213
5 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng điều tra thống kê CN. Nguyễn Thị Việt Hồng 187
6 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh một số lĩnh vực quan hệ quốc tế của Việt Nam CN. Nguyễn Anh Tuấn 258
7 Nghiên cứu và thử nghiệm tin học hóa kho tư liệu khoa học thống kê CN. Hoàng Minh Thiện 178
8 Nghiên cứu thống kê mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo và phân hoá giàu nghèo ở Việt Nam TS. Nguyễn Hồng Danh 194
9 Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam CN. Nguyễn Thị Diệu Huyền 199
10 Hoàn thiện phần mềm ứng dụng trong điều tra thống kê định kỳ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở cá thể thuộc ngành thƣơng nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ CN. Nguyễn Thị Xuân Mai 243
11 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm DevInfo phiên bản 5.0 để quản lý và khai thác Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia CN. Dƣơng Thị Kim Nhung 208
12 Nghiên cứu hệ thống phổ biến số liệu tiêu chuẩn cao (SDDS) và khả năng tham gia của Việt Nam CN. Nguyễn Bá Khoáng 215
13 Nghiên cứu một số biện pháp quản lý theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất vận dụng vào ngành Thống kê CN. Phạm Thành Đạo 321
14 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm về môi trường không khí đô thị, nước mặt và nước ven biển ở Việt Nam CN. Vũ Thị Thu Thủy 235
15 Nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố CN. Đào Thị Kim Dung 195
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website