Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2005

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 88
2 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản ThS. Nguyễn Bích Lâm 2071
3 Nghiên cứu chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện TS. Nguyễn Văn Tiến 128
4 Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê xây dựng CN. Vũ Văn Tuấn 89
5 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật cơ sở đăng ký kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý và công tác thống kê Th.S Đỗ Trọng Khanh 103
6 Nghiên cứu xác định nội dung và hình thức phổ biến thông tin thống kê của Trung tâm Tư liệu Thống kê CN. Nguyễn Bá Khoáng 118
7 Nghiên cứu hoàn thiện nội dung thông tin trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản CN. Phạm Quang Vinh 140
8 Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê vận tải đường bộ nƣớc ta hiện nay TS. Lý Minh Khải 152
9 Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác quốc tế CN. Nguyễn Văn Phẩm 157
10 Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế CN. Trịnh Quang Vuợng 132
11 Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ số tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam CN. Phạm Thị Hồng Vân 91
12 Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam CN. Nguyễn Thị Việt Hồng 128
13 Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê CN. Phan Ngọc Trâm 118
14 Nghiên cứu phân tích vai trò của phụ nữ Việt Nam trong một số hoạt động kinh tế xã hội qua số liệu thống kê CN. Nguyễn Thị Thái Hà 134
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website