Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015-2017

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 8
2 Nghiên cứu đề xuất khả năng áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê ở Việt Nam TS. Vũ Thanh Liêm 8
3 Nghiên cứu cơ sở lý luận và đề xuất nội dung xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê ThS. Hoàng Thu Hiền 5
4 Nghiên cứu hoàn thiện và tin học hoá các quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho Trung ương và địa phương ThS. Nguyễn Thị Hương 5
5 Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế CN. Hà Quang Tuyến 5
6 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP của Việt Nam theo khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF) của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF TS. Phạm Đăng Quyết 4
7 Nghiên cứu biên soạn sổ tay thống kê tài chính tiền tệ ở Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Đoàn 7
8 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá sản xuất hàng hóa và xây dựng chỉ số giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam CN. Nguyễn Đức Thắng 4
9 Nghiên cứu ứng dụng tính Chỉ số bền vững môi trường cho Việt Nam ThS. Vũ Thị Thu Thủy 7
10 Nghiên cứu xây dựng quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước xanh (GDP xanh) ở Việt Nam TS. Đinh Thị Thúy Phương 5
11 Nghiên cứu phương pháp tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều và đề xuất áp dụng ở Việt Nam CN. Đỗ Anh Kiếm 5
12 Nghiên cứu hoàn thiện danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu giai đoạn 2015-2020 của TCTK ThS. Đậu Ngọc Hùng 5
13 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam ThS. Đỗ Thị Ngọc 8
14 Nghiên cứu bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững ở Việt Nam ThS. Nguyễn Đình Khuyến 9
15 Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chỉ số đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu thống kê khác nhau về kinh tế - xã hội ở Việt Nam PGS.TS. Tăng Văn Khiên 4
16 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tin học hóa từ điển Thống kê Việt Nam phục vụ cho khai thác, cập nhật trực tuyến ThS.Vũ Thị Vân Anh 5
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website