Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 1 năm 2005

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 1023
2 Phương pháp tính tốc độ tăng năng xuất các nhân tố tổng hợp PGS.TS Tăng Văn Khiên 1077
3 Ngành Thống kê quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2005 TS. Lê Mạnh Hùng 1141
4 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ cho sự nghiệp đổi mới công tác thống kê Viện Khoa học Thống kê 1128
5 Nền kinh tế tri thức và các chỉ tiêu thống kê phản ánh ThS. Nguyễn Bích Lâm 1283
6 Những vấn đề đặt ra khi tổ chức lại các cuộc điều tra thống kê và đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê Vũ Văn Tuấn 1138
7 Giới thiệu về "hoạt động kinh tế chưa được quan sát" và việc tính đầy đủ chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước Hoàng Phương Tần 1278
8 Tích tụ, tập trung vốn và vấn đề sáp nhập doanh nghiệp Đàm Quang Oanh 1299
9 Những thách thức khi thiết kế hệ thống ứng dụng kỹ thuật tin học cần tránh Hoàng Minh Thiện 1192
10 Khả năng khai thác tư liệu và đưa thông tin khoa học thống kê lên mạng Nguyễn Thái Hà 1157
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website