Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 5 năm 2005

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 628
2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới Đinh Duy Đông 812
3 Giới thiệu chỉ số phân tích xu hướng kinh doanh Dương Quỳnh Mai 756
4 Đơn vị đo lường của các biến và kết quả phân tích hồi quy quan hệ giữa các biến TS. Đặng Quảng 681
5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp PGS.TS Lê Trần Hảo 655
6 Giới thiệu phần mềm Vietinfor 4.0 và cơ sở dữ liệu VDD1990-2003 TS. Nguyễn Văn Tiến 1140
7 Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu Phạm Sơn 1158
8 Một số vấn đề về vốn và đầu tư Bùi Bá Cường - Bùi Trinh 1042
9 Tình hình kinh tế xã hội 2001-2003 của tỉnh Thanh Hóa Phạm Đình Đắc 1136
10 GDP xanh Hoàng Tích Giang (giới thiệu) 1140
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website