Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 2 năm 2004

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 1052
2 Giới thiệu danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê và phân công thực hiện ở Thái Lan Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1121
3 Phân tích biến động chỉ tiêu GDP thời kỳ 1991-2003 và dự đoán đến năm 2010 PGS.TS Tăng Văn Khiên 1752
4 Nghiên cứu vận dụng hệ thống chỉ số giá thay cho bảng giá cố định ThS. Nguyễn Bích Lâm 1968
5 Làng nghề và thống kê làng nghề Phạm Sơn 3571
6 Mô hình I/O liên vùng cho thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng trong phân tích kinh tế và môi trường TS. Nguyễn Trần Dương, Bùi Trinh, Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1550
7 Hệ thống chỉ tiêu thống kê làng nghề Nguyễn Tuấn Nghĩa 1633
8 Giới thiệu vài số liệu xa xưa về nước ta Hoàng Minh Thiện 1446
9 Một số ý kiến về điều tra năng suất, sản lượng lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng Nguyễn Xuân Tuấn 1804
10 Sự cần thiết có chỉ tiêu thống kê phản ánh sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Đức Thảo 1554
11 Phối hợp chung các hoạt động thống kê của chính phủ Nhật Nguyễn Thái Hà 1279
12 Giới thiệu những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (The Millennium Development Goals - MDGs) Nguyễn Quán (sưu tầm và giới thiệu) 1433
13 Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2004 của Tổng cục Thống kê Đinh Thị Thúy Phương 1430
14 Tin hoạt động khoa học Đ.V.H 1451
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website