Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 1 năm 2003

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 825
2 Hoạt động khoa học công nghệ năm 2003 của ngành Thống kê Ban biên tập 1402
3 Đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học thống kê phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu khoa học của ngành Phạm Sơn 1271
4 Đà thuận lợi kinh tế xã hội năm 2002 và triển vọng trong năm 2003 Thiên Sơn 1363
5 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2002 Ban biên tập 1439
6 Đánh giá hiệu quả ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào SXKD của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường PGS.TS Lê Trần Hảo, ThS. Lê Thanh Hà 1993
7 Vấn đề tính toán thử nghiệm chỉ số phát triển con người (HDI) trong điều kiện số liệu thống kê ở Việt Nam Nguyễn Văn Phẩm 2379
8 Giới thiệu một số mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường Bùi Trinh 2236
9 Giới thiệu các loại đồ thị thường áp dụng trong thống kê mô tả (tiếp theo kỳ trước và hết) Dominique Haughton - Nguyễn Phong 1716
10 Các chỉ tiêu theo dõi việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Hoàng Tích Giang 1909
11 Dịch bệnh HIV ở Châu Á qua số liệu thống kê Đỗ Văn Huân (st và giới thiệu) 3552
12 Giới thiệu công tác nghiên cứu khoa học thống kê tại Trung Quốc Hàn Ngọc Lương 1373
13 Những chủ đề quan trọng và những vấn đề nảy sinh khi triển khai công tác thống kê môi trường ở các nước đang phát triển Trần Mạnh Hùng 1358
14 Các chủ đề đã tổng luận tại Viện Khoa học Thống kê Nguyễn Thái Hà 1479
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website