Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2003

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 844
2 Luật Thống kê - Sự cần thiết và những nội dung chủ yếu (tiếp theo kỳ trước) Trần Đào 1296
3 Một số ý kiến trao đổi về Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân Phạm Hồng Vân 2743
4 Đơn vị điểm trong thống kê TS. Nguyễn Trần Quế 1286
5 Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê - Những vấn đề cơ bản Trần Sinh 1210
6 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình quản lý khai thác số liệu từ kết quả điều tra tiến sĩ năm 2000 Lê Đỗ Mạch 1184
7 Một số kiến nghị trong phương án điều tra năng suất, sản lượng đối với cây lúa Đinh Văn Báu 1579
8 Xác định các yếu tố nguy cơ đối với việc sử dụng ma túy trong trẻ em lang thang tại Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Vân 1472
9 Quan sát thống kê của người xưa khi sử dụng 12 con giáp Hoàng Minh Thiện 1668
10 Công bố và cung cấp tư liệu thống kê (Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc) (tiếp theo kỳ trước) Hàn Ngọc Lương 1194
11 Môi trường - Ngôi nhà chung của chúng ta Nguiyễn Thị Động 1509
12 Thông tin về kết quả điều tra sử dụng thời gian và các hoạt động giải trí năm 2001 ở Nhật Nguyễn Thái Hà 1193
13 Bác Hồ với công tác thống kê Hoàng Đức Chúng 1911
14 Tình hình bài viết, bài dịch và tin đã đăng trên Tờ Thông tin khoa học thống kê từ 1990-2003 Phạm Sơn 1141
15 Những kỷ lục báo chí thế giới Thiên Hà 1229
16 Tin hoạt động khoa học Phòng Quản lý Khoa học 1220
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website