Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 1 năm 2002

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Đóng góp của Khoa Thống kê - Trường Đại học KTQD cho ngành Thống kê trong 45 năm qua TS. Nguyễn Văn Tiến 1186
2 Tình hình triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2001 và phương hướng nhiệm vụ năm 2002 Viện Khoa học Thống kê 1054
3 Về cuộc điều tra tiến sĩ và tiến sĩ khoa học năm 2000 do Viện Khoa học Thống kê thực hiện TS. Tăng Văn Khiên 1155
4 Hoạt động của Tờ Thông tin khoa học thống kê trong 6 năm (1996-2001) và phương hướng đẩy mạnh trong những năm tới Phạm Sơn 1255
5 Một số trình độ và ngành nghề đào tạo nên được bổ sung vào bảng phân loại giáo dục và đào tạo hiện hành Nguyễn Thị Việt Hồng 1359
6 Một ví dụ về: Sự cần thiết của báo cáo thống kê (qua một tư liệu lịch sử) Hoàng Minh Thiện 1777
7 Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá lồng ghép các dự án kinh tế xã hội ở Hà Tĩnh Thái Ngọc Tịnh 1392
8 Phương pháp tính hệ số co dãn môi trường để phân tích quá trình phát triển bền vững Vũ Đức Khánh 1195
9 Giới thiệu một số yếu tố dẫn đến động cơ đầu tư Bùi Trinh - Phạm Lê Hoa 1149
10 Một số ý kiến hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê nông, lâm nghiệp, thủy sản Nguyễn Hòa Bình 1330
11 Hội nghị tổng kết công tác năm 2001 và triển khai công tác năm 2002 của ngành Thống kê Ban biên tập 1269
12 Hội nghị cộng tác viên năm 2001 Ban biên tập 1161
13 Tin đào tạo Ban biên tập 1295
14 Tin về công tác thanh tra năm 2001 của ngành Thống kê N.C.T 1257
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website