Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2002

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Xóa đói giảm nghèo với việc tăng trưởng GDP bền vững GS.TS Phạm Ngọc Kiểm 3403
2 Các phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp theo cách tiếp cận thống kê TS. Tăng Văn Khiên 3010
3 Tính chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo phương pháp sức mua tương đương cho cấp tỉnh Phạm Sơn 2736
4 Chính phủ nhiệm kỳ mới đòi hỏi cao hơn đối với công tác thống kê Lê Nguyệt Hằng 1285
5 Giới thiệu bản chất của TFP và phương pháp nghiên cứu sự biến động của nó Lê Dân 3881
6 Mấy ý kiến về nội dung và phương pháp điều tra thủy sản hiện nay Nguyễn Hòa Bình 1543
7 Các chỉ tiêu phản ánh chuyển dich cơ cấu trong ngành chăn nuôi TS. Phùng Chí Hiền 1735
8 Luân phiên các hộ điều tra lao động - việc làm thời kỳ 2001-2005 Phan Đắc Lộc - Vụ Dân số - Lao động 1370
9 Một số đặc điểm về dân số các dân tộc Việt Nam (qua số liệu Tổng điều tra dân số năm 1979, 1989 và 1999) (tiếp theo kỳ trước) Nguyễn Thái Hà 1568
10 Giới thiệu thể chế thống kê Trung Quốc Hàn Ngọc Lương 1353
11 MARC và hoạt động thông tin tư liệu ở Việt Nam Nguyễn Thị Động 1327
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website