Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2008

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries Ban biên tập 704
2 Phân tích hồi quy tương quan tác động của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế PGS.TS Tăng Văn Khiên 1107
3 Dịch ra tiếng Việt cụm từ HDI như thế nào cho phù hợp Phạm Sơn 1546
4 Kiểm định giả thuyết thống kê và ý nghĩa của trị số P (P-value) NTH (sưu tầm) 6026
5 Về chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn ở Ninh Bình Lê Văn Dũng 1447
6 Mở rộng hoạt động dịch vụ thống kê đáp ứng yêu cầu thông tin của xã hội Nguyễn Thị Liên 1018
7 Cơ hội dân số và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Trần Mạnh Hùng (dịch) 1328
8 Một số vấn đề triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động của thư viện khoa học thống kê Nguyễn Thị Đông 1050
9 Sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở của Thái Lan Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1017
10 Kinh dịch với cấu trúc thông tin dạng cây nhị phân Hoàng Minh Thiện 1180
11 Khoa học chủ yếu vẫn thế giới của đàn ông NTH (giới thiệu) 1007
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website