Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2006

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 817
2 Nghiên cứu phương pháp phản ánh và phân tích về năng lực cạnh tranh TS. Nguyễn Trần Quế 1264
3 Tình hình tính thí điểm giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm về giá so sánh theo hệ thống chỉ số giá Nguyễn Văn Minh 950
4 Giới thiệu đồ thị hình mạng nhện và ứng dụng ở Việt Nam TS. Nguyễn Quán 2428
5 Một số ý kiến bàn về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 Nguyễn Xuân Tuấn 995
6 Thống kê không chỉ là việc cộng đúng những con số Trần Thanh Bình 1010
7 Quảng Trị phát triển kinh tế trang trại có hiệu quả Nguyễn Thanh Nghị 1034
8 Mối quan hệ giữa Tổng điều tra nông nghiệp và Tổng điều tra dân số Nguyễn Thái Hà (giới thiệu) 1003
9 Điều tra kỳ vọng doanh nghiệp Malaysia Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1037
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website