Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2006

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 658
2 Thay đổi chất lượng sản phẩm trong đánh giá tăng trưởng của thống kê tài khoản quốc gia ThS. Nguyễn Bích Lâm 1036
3 Phương pháp tổng quát xây dựng các chỉ số tổng hợp TS. Nguyễn Trọng Hậu 1134
4 Thống kê Thanh Hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ThS. Phạm Đình Đắc 1006
5 Thống kê Thái Bình với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 60 năm qua (1946-2006) Hoàng Đình Thạch 993
6 Giới thiệu ý nghĩa của các tham số trong mô hình hồi qui TS. Lê Dân 1762
7 Giới thiệu phương pháp tính giá trị tài sản cố định và thử nghiệm vào Việt Nam Nguyễn Thị Việt Hồng 966
8 Chất lượng tăng trưởng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng thời kỳ 2006-2010 Lê Anh Quân 1028
9 Tình hình phát triển công nghệ thông tin ở Cục Thống kê Ninh Bình Trần Đức Thọ 1017
10 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sống của Anh Nguyễn Thái Hà (giới thiệu) 1023
11 Điều tra xu thế kinh doanh ở Malaysia Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1000
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website