Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2012

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tính thử nghiệm chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp TS. Phạm Đăng Quyết 873
2 Cơ sở lý luận và thực tế để xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc 938
3 Dự báo về một chi tiêu cơ bản về doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Việt Phong 863
4 Mô hình hóa thu nhập của hộ làm công và lao động làm công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Nhân 927
5 Báo cáo về tương lai của thống kê học Quỳnh Trang - Đoàn Dũng 873
6 Các chỉ tiêu mới bổ sung và tỷ lệ thất nghiệp ở Châu Âu Nguyễn Thái Hà 922
7 Thực trạng thu nhập - chi tiêu và phân hóa giầu nghèo của dân cư tỉnh Bắc Ninh qua 4 kỳ điều tra mức sống dân cư Khổng Văn Thắng 1220
8 Phổ biến thông tin thống kê tạo nên sức mạnh và hiệu quả của hoạt động thống kê ở địa phương Trần Thanh Bình 857
9 Tin vắn Ban biên tập 846
10 Giới thiệu văn bản mới: Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 tính các chỉ tiêu thống kê giá so sánh Ban biên tập 845
11 Đính chính Ban biên tập 813
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website