Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2013

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Quy trình biên soạn chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho trung ương và địa phương Ths. Nguyễn Thị Hương 1108
2 Nguồn dữ liệu, giải pháp hoàn thiện để xây dựng các CSDL phục vụ nghiên cứu và đào tạo thống kê Hoàng Minh Thiện - Đinh Bá Hiến 1219
3 Đo lường bất bình đẳng bằng chỉ số Theil (tiếp theo) Ths. Hoàng Thị Thanh Hà 1300
4 Một số kinh nghiệm thiết kế và quản lý mẫu điều tra (tiếp theo) Đồng Bá Hướng 1009
5 Tương lai của Thống kê học (tiếp theo) Quỳnh Trang - Đoàn Dũng 1124
6 Thực trạng nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa Ths. Khổng Văn Thắng 1497
7 Hệ thống đào tạo điện tử tại Viện Đào tạo Thống kê, cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc, kết quả đạt được và những thách thức (tiếp theo) Đinh Bá Hiến 1048
8 Tin vắn Ban biên tập 1335
9 Quyết định số 646/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHTK Ban biên tập 1395
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website