Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 5 năm 2013

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam TS. Phạm Đăng Quyết 1237
2 Đề xuất khung phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nguyễn Thị Việt Hồng 1142
3 Mô hình dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia Nguyễn Thị Thái Hà 1218
4 Dự án nâng cao năng lực cán bộ và quản lý hệ thống đào tạo thống kê Việt Nam: Một số kết quả bước đầu ThS. Nguyễn Văn Đoàn 1239
5 Ngành thống kê với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trần Thanh Bình 1326
6 Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu ở tỉnh Bắc Ninh ThS. Khổng Văn Thắng - Trịnh Bích Toàn 1353
7 Tin vắn Ban biên tập 1120
8 Bàn về phương pháp tính chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc 1062
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website