Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 6 năm 2013

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tổng mục lục Ban biên tập 1150
2 Tin vắn Ban biên tập 975
3 Thực trạng phát triển trồng rừng trên địa bàn huyện Hoài Ân Thái Văn Hiếu 1204
4 Tác động vốn đầu tư đến các chỉ tiêu hiệu quả của doanh nghiệp tỉnh Bình Định thời kỳ 2005 - 2010 Lê Ngọc Ánh 1139
5 Đo lòng tin với số liệu thống kê chính thống: Mẫu bảng hỏi mới của OECD Đinh Bá Hiến 1205
6 Khám phá một thế giới mới thông qua khoa học thống kê Nguyễn Công Hoan 1049
7 Khung đánh giá chất lượng số liệu của Thống kê Nam Phi Nguyễn Thị Thái Hà 1294
8 Cơ sở lý luận và thực tiễn tính tiêu chí thu nhập cấp xã trong xây dựng nông thôn mới Trần Thanh Bình 1265
9 Sự khác biệt giữa chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người ThS. Dương Mạnh Hùng 1109
10 Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước tính đến cấp hành chính nào? Hà Quang Tuyến 1222
11 Bàn về chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng đối với cấp huyện ThS.Phạm Đình Thúy 1067
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website