Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2017

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Các hoạt động ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2016-2020 TS. Vũ Thanh Liêm 418
2 Năng suất các nhân tố tổng hợp qua tiếp cận Ghosh: Nghịch lý của nền kinh tế Việt Nam GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái, TS. Vũ Sỹ Cường, TS. Bùi Trinh 680
3 Phương pháp chuyển đổi giá trị tài sản cố định từ giá trị thực tế về giá so sánh phục vụ tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp PGS.TS. Tăng Văn Khiên, TS. Nguyễn Văn Trãi 597
4 Đo lường khu vực kinh tế chưa quan sát được: Khuyến nghị quốc tế và đề xuất áp dụng ở Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Đoàn, ThS. Lê Văn Dụy 386
5 Thử đề xuất đổi mới cơ cấu tổ chức Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW Hoàng Thức, Đoàn Dũng 566
6 Những khía cạnh phi chính thức của nền kinh tế BBT 546
7 Những yêu cầu về dữ liệu phục vụ đánh giá thiết kế mẫu trong các cuộc điều tra chọn mẫu hộ gia đình Vân Anh 470
8 Kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 BBT 640
9 Bộ chỉ tiêu tỉnh công nghiệp hiện đại và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện ThS. nguyễn Huy Lương 498
10 Học thống kê qua truyện tranh (tiếp theo) BBT 537
11 Tin vắn BBT 425
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website