Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2018

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Báo cáo đánh giá tác động “Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước” BBT 153
2 Một số vấn đề về nền kinh tế chưa được quan sát TS. Bùi Trinh, PGS. TS. Hồ Đình Bảo 156
3 Khu vực kinh tế chưa được quan sát trong hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản TS. Nguyễn Thị Hương 133
4 Tác động của giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ đến kinh tế Việt Nam ThS. Nguyễn Việt Phong, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Thị Ánh 129
5 Nền kinh tế phi chính thức Ngọc Mai 142
6 Các phương pháp đo lường nền kinh tế chưa được quan sát như là một hệ thống hạch toán thống nhất về các chỉ tiêu sản xuất ngầm và phi chính thức Thái Học 121
7 Phương pháp đánh giá khả năng biên soạn chỉ tiêu thống kê SDG toàn cầu tại Việt Nam ThS. Nguyễn Đình Khuyến 129
8 Năng suất hướng tới chất lượng cuộc sống TS. Phạm Đăng Quyết 128
9 Học thống kê qua truyện tranh (tiếp theo) BBT 160
10 Tin vắn BBT 136
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website