Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 2 năm 2019

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Mở rộng mô hình cân đối liên ngành trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhân khẩu và kinh tế GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, TS. Bùi Trinh, ThS. Nguyễn Việt Phong, ThS. Nguyễn Hồng Nhung 47
2 Phân tích tương quan khu vực thành thị và nông thôn trong cấu trúc kinh tế Việt Nam ThS. Nguyễn Hồng Nhung, GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, TS. Bùi Trinh 41
3 Một số khó khăn, thách thức trong theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam ThS. Nguyễn Đình Khuyến 32
4 Đánh giá Chất lượng thông qua kiểm toán và tự đánh giá Hoàng Linh 39
5 Sử dụng mô hình liên tục trong dữ liệu hành chính để xác định dân thường trú tại Ý Lan Phương 29
6 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động năng suất lao động tổng hợp chung của kinh tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2017 Nguyễn Văn Hương 29
7 Manga hướng dẫn kiến thức thống kê– Mở đầu Lan Phương 42
8 Tin vắn BBT 33
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website