Khóa học hè về phần mềm thống kê R của Hiệp hội quốc tế Thống kê máy tính (Thuộc khu vực châu Âu)

In

Có rất nhiều học viên đã đăng ký trước, trong khóa học hè lần này. Vì vậy, những người đăng ký mới sẽ đưa vào danh sách chờ và có thể được chấp nhận trong trường hợp có học viên tham gia thường xuyên hủy bỏ khóa học.

Khóa học sẽ được tổ chức vào Thứ Hai ngày 23/09/ 2013 đến Thứ Sáu ngày 27/0 9/2013, tại Vorau (Áo)

Mục đích của khóa học

Môi trường phần mềm thống kê R không chỉ là một trong những môi trường điện toán quan trọng nhất trong thống kê, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, nó đã trở thành công cụ tính toán tiêu chuẩn. Ngày nay, R được giảng dạy trong các khóa học khác nhau tại các trường đại học, hoặc nó thường xuyên được sử dụng để tính toán thống kê trong thực tế. Tuy nhiên, mọi người thiếu kiến ​​thức về việc sử dụng R cho các nhiệm vụ cao cấp hơn, như tính toán đồng thời, đồ họa nâng cao, làm báo cáo với R,... Mục tiêu của trường trong mùa hè này là tìm hiểu thêm về các tính năng của R, điều đó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc phân tích dữ liệu phức tạp hơn, như chúng ta thường gặp ngày nay trong nhiều lĩnh vực.

Thông tin về các khóa học mùa hè IASC-ERS về phần mềm thống kê R

Khóa học hè IASC-ERS về phần mềm thống kê R này là dành cho nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu cơ sở, giảng viên tại các trường đại học, và các chuyên gia làm việc trong ngành công nghiệp. Người tham gia dự kiến ​​sẽ được trang bị  một nền tảng tốt trong thống kê và các tính năng mạnh mẽ trong tính toán thống kê.

Ban tổ chức

Giảng viên

ĐN (dịch)

Nguồn: http://rsummer.data-analysis.at/


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: