Hội thảo quốc tế lần thứ 15 về thống kê ứng dụng (AS2018)

In

Hội nghị quốc tế lần thứ 15 về Thống kê ứng dụng 2018 do Hiệp hội thống kê Slovenia và Đại học Ljubljana tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Ribno (Bled), Slovenia.

Mục đích chính của Hội thảo ứng dụng thống kê năm 2018 là nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu trong thống kê, phân tích dữ liệu và các chuyên gia khác từ nhiều lĩnh vực thống kê để trình bày nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Chương trình Hội thảo kéo dài trong bốn ngày bao gồm các bài trình bày, các phần báo cáo được đóng góp từ các chủ đề khác nhau.

Các báo cáo hoàn thiện có thể được gửi để công bố trên tạp chí Advances in Methodology and Statistics, một tạp chí được Hiệp hội thống kê Slovenia kiểm duyệt.

Các báo cáo từ lĩnh vực thống kê và phương pháp khác nhau được đánh giá cao như:

Bên cạnh các phương pháp thống kê mới hoặc cải tiến trong kỹ thuật và ứng dụng cũng đặc biệt được chào đón.

Kim Oanh (lược dịch)

Nguồn: http://conferences.nib.si/AS2018/


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: