Twitter học thuật – Giáo dục Thống kê

In

Nhiều học giả và đơn vị nghiên cứu sử dụng Twitter như một nguồn tài nguyên chuyên nghiệp. Như chúng ta đều biết, giáo dục thống kê là một lĩnh vực đầy những ý tưởng tuyệt vời và những người tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tìm kiếm các bài đăng liên quan đến giáo dục thống kê, lại trả về rất ít kết quả, cho thấy sự thiếu hiện diện của lĩnh vực này trên Twitter. Thông tin dưới đây sẽ giúp các học giả và chuyên gia làm việc tại các cơ quan thống kê, cơ quan giáo dục tạo và sử dụng các tài khoản Twitter để giúp phát triển một mạng truyền thông xã hội mang tính thông tin và tích cực.

Các định nghĩa

Sử dụng Twitter cho các học giả

Tài nguyên Twitter

Những tài khoản Twitter để theo dõi

Chữ viết tắt phổ biến

Vì một tweet được giới hạn trong 140 ký tự, chữ viết tắt được sử dụng để thay thế cụm từ thường được sử dụng. Đây là danh sách các chữ viết tắt thường được sử dụng, nhưng bạn có thể sẽ gặp nhiều hơn nữa. Sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn nếu bạn cần trợ giúp giải mã.

Hashtags có liên quan

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: http://magazine.amstat.org/blog/2018/06/01/academic-twitter-statistics-education/


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: