Tình trạng trốn thuế hay chuyển giá, lách luật để giảm các khoản đóng góp, nộp ngân sách nhà nước đối với các DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài không?

Câu hỏi: Mọi chỉ số về vốn, tài sản, doanh thu thuần của doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rất cao so với khu vực DN nhà nước. Tuy nhiên các khoản đóng góp, nộp ngân sách nhà nước bình quân của khu vực DN nhà nước cao hơn rất nhiều so với DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (104 tỷ đồng /doanh nghiệp). Liệu có tình trạng trốn thuế hay chuyển giá, lách luật để giảm các khoản đóng góp, nộp ngân sách nhà nước đối với các DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài không? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ TK Công nghiệp) Các chỉ tiêu điều tra của ngành thống kê trong những năm gần đây đặc biệt là năm có Tổng điều tra kinh tế 2017 lấy số liệu của năm 2016 cho đến năm tiếp theo 2017 và 2018. Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành rà soát và cùng sử dụng thống nhất số liệu của Tổng cục Thuế cho nên toàn bộ số liệu trong báo cáo về các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp là đồng thuận số liệu giữa TCTK và Tổng cục Thuế và trong thời gian tới TCTK sử dụng khai thác hồ sơ hành chính số liệu của Tổng cục Thuế nhằm giảm gánh nặng cho người được điều tra. Lý do chính của việc đóng góp vào ngân sách nhà nước của DN nhà nước cao hơn so với DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài nằm ở chính sách thuế khác nhau giữa các ngành kinh doanh, chủ yếu các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong các ngành có sử dụng đến lao động phổ thông từ đó áp dụng các mức thuế cao như thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp …, còn các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, điện thoại … nên áp dụng thuế thu nhập cho các doanh nghiệp này giảm đến 5% trong 3 năm đầu, trong khi đó lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp này  là rất cao và đây cũng là một trong những lý do Việt Nam là điểm thu hút hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.