Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước (dự thảo)

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai1.So5.2017 413 KB 26