Turkmenistan tiến tới cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2022

Phái đoàn cấp cao gồm các chuyên gia của Liên hợp quốc đã xem xét các kế hoạch và sự chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra sắp tới của Turkmenistan, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17-27 tháng 12 năm 2022. Làm việc cùng với Ủy ban Thống kê Nhà nước của Turkmenistan, phái đoàn – một nhóm đa cơ quan bao gồm các chuyên gia từ UNECE, Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) – nhận thấy rằng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc tổng điều tra dân số hiệu quả, hiện đại và đầy đủ phù hợp với các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế.

Tổng điều tra dân số không chỉ là đếm số lượng người dân thường sống ở một quốc gia, mà điều tra bất kể quốc tịch hay địa vị xã hội, và điều tra thu thập một loạt thông tin về dân số và nhà ở của người dân. Điều này cung cấp bằng chứng cơ bản quan trọng để xây dựng và giám sát các chính sách trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch kinh tế. Quan trọng là, có tới 109 chỉ tiêu được thiết kế để theo dõi tiến trình hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững yêu cầu dữ liệu dân số để tính toán, trong đó 19 chỉ tiêu hoàn toàn dựa trên dữ liệu tổng điều tra dân số.

Nghị quyết ECOSOC 2015/10 kêu gọi mọi quốc gia trên thế giới tiến hành ít nhất một cuộc tổng điều tra dân số trong giai đoạn 2015-2024, được gọi là “chu kỳ năm 2020”. Trên thực tế, việc tiến hành các cuộc tổng điều tra thường xuyên được coi là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững và việc thực hiện đó được coi là một chỉ tiêu trong chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững: chỉ tiêu 17.19.2 (a) đo lường “tỷ lệ các quốc gia đã tiến hành ít nhất một cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trong 10 năm qua”. Lần đầu tiên, tất cả các quốc gia trong khu vực UNECE đã cam kết thực hiện một cuộc tổng điều tra vào năm 2020.

Thực hiện một cuộc tổng điều tra dân số là một công việc to lớn, nhưng lợi ích mang lại cũng rất lớn. Các nghiên cứu ở Úc và New Zealand đã phát hiện ra rằng lợi ích cho xã hội lớn hơn chi phí thực hiện điều tra dân số gấp 5 đến 6 lần. Chi phí thường cao nhất khi các điều tra viên phỏng vấn từng hộ gia đình trong cả nước; nhưng việc sử dụng công nghệ hiện đại có thể làm giảm đáng kể các chi phí này, cũng như đẩy nhanh các nhiệm vụ xác minh, xử lý và xử lý dữ liệu và biến chúng thành các số liệu thống kê có thể sử dụng được. Trong trường hợp của Turkmenistan, máy tính bảng điện tử được thực hiện và tải bằng phần mềm được thiết kế trong nước sẽ góp phần thu thập dữ liệu hợp lý trong cuộc “Tổng điều tra điện tử” đầu tiên ở nước này.

Như với tất cả các số liệu thống kê nhà nước, lợi ích của tổng điều tra dân số không chỉ đến từ việc thu thập dữ liệu hoặc tạo ra các số liệu, mà còn từ việc đảm bảo rằng chúng luôn sẵn có để có thể đưa vào sử dụng. Phái đoàn Liên hợp quốc đến thăm Turkmenistan đã làm việc với các nhà thống kê, đại diện chính phủ, nhà báo và các cơ quan của Liên hợp quốc tại nước này để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến kết quả tổng điều tra dân số kịp thời, đầy đủ và thân thiện với người dùng. Thật vậy, theo các Nguyên tắc và Khuyến nghị được thống nhất trên toàn cầu về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, tổng điều tra dân số bao gồm theo định nghĩa “tổng quá trình thu thập, biên soạn, đánh giá, phân tích và xuất bản hoặc phổ biến” dữ liệu — vì vậy, tổng điều tra dân số chỉ có thể được gọi là hoàn thành khi tất cả các quy trình này đã được hoàn thành.

Các chuyên gia của UNECE xác nhận rằng bảng hỏi tổng điều tra dân số được sử dụng ở Turkmenistan tuân thủ hướng dẫn khu vực có trong Hội nghị các khuyến nghị của các nhà thống kê châu Âu cho các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Thống kê nhà nước và UNFPA tại quốc gia để đảm bảo rằng cuộc tổng điều tra diễn ra hiệu quả và chính xác vào tháng 12.

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/media/Statistics/news/367541