Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

Thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TCTK ngày 17/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 16 tháng 7 năm 2019, Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước” do bà Đậu Thị Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng xét duyệt đề cương gồm: Chủ tịch Hội đồng: TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê; TS. Ngô Quý Việt, ThS. Nguyễn Đình Khuyến, ThS. Bùi Ngọc Bích, TS. Phạm Đăng Quyết, Ths Hà Mạnh Hùng (Thư ký Hội đồng). Đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục tham dự cuộc họp Hội đồng.

Hội đồng đã đánh giá đề tài rất lớn bao gồm nhiều nội dung hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đã được Thủ tướng chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019. Đây là vấn đề rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Để đảm bảo tính khả thi, Hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài xác định rõ phạm vi nghiên cứu; tập trung giải thích cụ thể nội dung từng tiêu chí trong Bộ chỉ tiêu; đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí. Hội đồng yêu cầu bổ sung một số thành viên nghiên cứu từ các đơn vị liên quan. BCN đề tài (Dự kiến) đã tiếp thu và trình bày một số nội dung cần sửa chữa, bổ sung thuyết minh đề tài

Hội đồng đã nhất trí thông qua thuyết minh đề tài, nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện về phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và các sản phẩm của đề tài tương ứng với các nội dung nghiên cứu; nhất trí bà Đậu Thị Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài.

Một số hình ảnh:

CN. Đậu Thị Quỳnh Trang, Phòng Quản lý khoa học và chất lượng Thống kê,
Viện Khoa học Thống kê chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Viện Khoa học Thống kê

Khương Duy