Họp tổ công tác xây dựng Chiến lược Thống kê

Chiều ngày 12/03/2021, tại Hà Nội Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp tổ công tác xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 (gọi tắt là Dự thảo CLPTTK21-30) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thi Hương chủ trì cuộc Họp. Tham dự có các Phó tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TCTK; thành viên Tổ chiến lược Thống kê.

Thực hiện kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại cuộc họp ngày 25/02/2021, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với các đơn vị, chuyên gia và Tổ công tác Chiến lược Thống kê xây dựng Dự thảo CLPTTK21-30. Trên cơ sở dự thảo các chương trình hành động trong CLPTTK21-30 được các đơn vị đề xuất, Lãnh đạo Tổng cục đã trực tiếp làm việc với các đơn vị liên quan nhằm xác định rõ nét nội dung tổng quát của từng chương trình hành động và tiếp tục lấy ý kiến các thành viên của Tổ trong Cuộc họp chiền nay. .

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thi Hương và các Phó tổng cục trưởng Pham Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến tại cuộc Họp

Trong buổi Họp chiều nay Tổ công tác Chiến lược Thống kê tập trung thảo luận 8 Chương trình hành động đưa vào Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: (1) Xây dựng, ban hành các chuẩn mực thống kê và quy trình sản xuất thông tin thống kê; (2) Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; (3) Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; (4) Tư liệu hóa công tác thống kê; (5) Chuyển đổi số công tác thống kê; (6) Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực thống kê; (7) Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê; (8) Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong lĩnh vực thống kê.

Toàn cảnh cuộc Họp

Tại cuộc Họp các đại biểu được nghe đại diện Viện Khoa học Thống kê trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị và chuyên gia cho Dự thảo Chiến lược và nghe 6 đơn vị đượn phân công trình bày Chương trình hành động cụ thể theo nhiệm vụ được phân công. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận và cụ thể hoá 08 Chương trình hành động đưa vào Chiến lược.

Kết thúc cuộc Họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thi Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu và thành viên Tổ chiến lược. Tổng cục trưởng giao các đơn vị được giao chủ trì xây dựng chương trình hành động hoàn thiện lại trên ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự hôm nay, giao Viện Khoa học Thống kê phối hợp với phòng Thư ký xây dựng chương trình tiếp tục tổ chức các cuộc họp góp ý, rà soát các nội dung khác của Dự thảo CLPTTK21-30 trong tuần tới./.